Ceny povolení na Rok 2023

Milí členovia Srz Krupina. Na Novembrovom zasadnutí výboru bol jeho členmi schválený cenník povolení a poplatkov na rok 2023. Museli sme pristúpiť k navýšeniu niektorých cien. Ani nás to neteší, no nemáme iné východisko.  Spomeniem len zvýšenie cien obilia z 18 eur na 33 za meter, zvýšenie cien násadových rýb Read more…