Výbor

Členovia výboru MOSRZ Krupina

Predseda, štatutár – Karol Roganský
Tajomník, štatutár – Peter Čulík
Podpredseda – Pharm.Dr. Zsolt Gyerpál
Hlavný Hospodár – Tibor Gálik
Pomocník hl. hospodára – Jozef Drdola
Účtovník – Ján Kollárik
Výdaj dokladov – Marek Ivanič
Pokladník – Ján Ďurica
Vedúci RS – Mozoľa Pavel