Hosťovacie povolenia

na rybolov MO SRZ Krupina

Cenník hosťovacích povolení 2019

Na základe uznesenia VČS sa hosťovacie povolenia na VN Sebechleby nepredávajú do odvolania!!!

Uznesenie č. 31/2017, Výbor MO SRZ Krupina schvaľuje: Zmeny cien hosťovacích povolení a to nasledovne:

Denné hosťovacie povolenie kaprové pre dospelých 15 €
Denné hosťovacie povolenie kaprové detské 10 €
Denné hosťovacie povolenie kaprové pre nečlenov 20 €
Denné hosťovacie povolenie pstruhové 10 €

PREDAJNÉ MIESTA:
Krupina:
Pohostinstvo Via Mala, Krupina, Pribinova 474 v čase otváracích hodín 6:00-22:00