Uznesenia výboru 2015

Uznesenie č. 1/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Menný zoznam zliav na povolenkách za rok 2014 (príloha č.2)., Zodpovedný: Čulík, Bobák, 9 hlasmi z 9 prítomných.

Uznesenie č. 2/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Nákup Notebooku v cene do 400 Eur, Zodpovedný: Bobák, 8 hlasmi z 8 prítomných.

Uznesenie č. 3/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Úpravu ochranného pásma vyznačeného bójami pri hrádzi na VN Krupina, Zodpovedný: Drdola, Gálik 5 hlasmi z 8 prítomných. Dvaja proti, jeden sa zdržal.

Uznesenie č. 4/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Zrušenie pretekov v LRU v Sebechleboch, na základe vypustenia priehrady a údržbových prác, Zodpovedný: Čulík, 8 hlasmi z 8 prítomných.

Uznesenie č. 5/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Odpredaj vyradeného NB p. Kováčovi za 30 Eur., Zodpovedný: Čulík, 8 hlasmi z 8 prítomných.

Uznesenie č. 6/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Rekonštrukciu chaty: spálne a chodníkov, Zodpovedný: Čulík, 9 hlasmi z 9 prítomných.

Uznesenie č. 7/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Úpravu znenia uznesenia 12/2014 a to: Zvýšenie lovnej miery všetkých druhov pleskáčov na mieru 40 cm na znenie: Zaslanie návrhu zmeny na radu SRZ v Žiline o zvýšenie lovnej miery všetkých druhov pleskáčov, ktoré majú lovnú mieru na 40 cm , Zodpovedný: Čulík, 9 hlasmi z 9 prítomných.

Uznesenie č. 8/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Zmluvu o prenájme chaty pri VN Sebechleby, Zodpovedný: Čulík, 5 hlasmi z 5 prítomných.

Uznesenie č. 9/2015, Výbor MOSRZ Krupina Schvaľuje: Ceny za prenájom chaty pri VN Sebechleby nasledovne: pre člena MO SRZ Krupina a to: noc 30 Eur, len jedna noc 60 Eur plus energiaCeny za prenájom pre nečlena MO SRZ Krupina a to: noc 50 Eur, len jedna noc 100 Eur plus energia, Zodpovedný: Čulík, 5 hlasmi z 5 prítomných.

Uznesenie č. 10/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup krovinorezu na chatu do Sebechlieb, Zodpovedný: Ďurica, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 11/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Vyplatenie paušálnych nákladov za telefóny za prvý polrok 2015 – Príloha č. 2, Zodpovedný: Ďurica, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 12/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Kúpu kalového čerpadla, Zodpovedný: Sýkora, Ďurica, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 13/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Kúpu palivového dreva za sumu cca 320 Eur, Zodpovedný: Kováč, Ďurica, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 14/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Všeobecný zákaz lovu na VN Krupina z dôvodu extrémneho poklesu  jej hladiny. Termín sa spresní.
Uznesenie č. 15/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup mrazničky do rybo chovného zariadenia Vajsov. Zodpovedný: Ďurica, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 16/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zavedenie sankčných poplatkov a to:
a)Znovu vydanie dokladov pri strate povolenia suma: 100 Eur.
b)Znovu vydanie dokladov pri naplnení úlovkov: poplatok 100 Eur na zarybnenie.
Zodpovedný: Bobák, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 17/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  menný zoznam odmien za aktivitu v roku 2015 (príloha č.2).
Zodpovedný: Bobák, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 18/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  menný zoznam paušálnych náhrad za telefón za druhý polrok 2015 (príloha č.3).
Zodpovedný: Ďurica, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 19/2015, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zarybňovací plán na rok 2016 v sume 10880 Eur (príloha č.4).
Zodpovedný: Gálik, Drdola, 9 hlasmi z 9 prítomných.