Uznesenia výboru 2016

Uznesenie č. 1/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Doručenú poštu za mesiac Január.
Zodpovedný: Celý výbor, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 2/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Vyslanie p. Lacka na školenie rybárskej stráže v roku 2016.
Zodpovedný: Čulík – poslať na radu žiadosťtermín 29. Február 2016,  9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 3/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Odvolanie p. Jána Pavlovica z funkcie rybárskej stráže z dôvodu nečinnosti. Menovaný sa za niekoľko posledných rokov nezúčastňoval výkonu činnosti RS a ani akcií poriadaných výborom.
Zodpovedný: Čulík – poslať oznámenie menovanému a žiadosť o odvolanie na OÚ ŽP Krupina, termín 15. február 2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 4/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Doručenú a odoslanú poštu za mesiac Február.
Zodpovedný: Celý výbor, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 5/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zmenu termínu Rybárskych pretekov v LRU na VN Sebechleby na dni 14-15.5.2016,
Zodpovedný: Čulík – oboznámenie verejnosti, príprava a zverejnenie plagátov vo všetkých dostupných médiách, Termín: 10.3.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 6/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zriadenie internetového prístupu do kancelárie MO SRZ Krupina.
Zodpovedný: Čulík – objednávka pripojenia u poskytovateľa, príprava a sprístupnenie priestorov kancelárie na samotnú montáž, Termín 15.3.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 7/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Zriadenie internetového pripojenia do kancelárie.
Zodpovedný: Celý výbor, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 8/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie: Doručenú a odoslanú poštu za mesiac Marec.
Zodpovedný: Celý výbor, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 9/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Uhradenie faktúry pre radu SRZ za povolenia a známky číslo: 3000006716 v sume 8738,55 Eur,
Zodpovedný: Gyerpál – uhradiť a založiť do účtovníctva, Termín: 10.4.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 10/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Umiestnenie kalového čerpadla do žumpy a vyvedenie odpadu za chatu,
Zodpovedný: Kováč – zohnať elektrikára, dodať materiál, Termín: 13.5.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 11/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  kúpu hasiacich prístrojov na chatu a umiestnenie na stenu v, zistiť možnosti a cenu.
Zodpovedný: Kováč – kúpiť hasiace prístroje namontovať na stenu, osloviť kontrolóra na vypracovanie potrebnej dokumentácie.: Termín:13.5.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 12/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  termíny kontrolných výlovov na lovných revíroch. Príloha 2 a 3.
Zodpovedný: Drdola, Gálik – vypracovať dokumenty, uskutočniť výlov a podať správu na výbor.: Termín:14.5.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 13/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  navýšenie zarybňovacieho plánu z Kr1 na 20000 Ks a PP1 na 5000 ks.
Zodpovedný: Drdola, Gálik – telefonicky objednať rybu a zabezpečiť vysadenie: 3.5.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 14/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  odstúpenie p. Róberta Kováča z funkcie člena rybárskej stráže. Menovaný podal žiadosť na ŽP o zrušenie člena rybárskej stráže. Za dočasné zastupovanie do vymenovania nového vedúceho RS je v zastúpení vo funkcii Tibor Gálik.
Zodpovedný: Čulík – odvolať menovaného z člena RS: 30.4.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 15/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  poslanie žiadosti na školenie RS pre člena Michala Ambrózyho.
Zodpovedný: Čulík – napísať žiadosť na radu SRZ na školenie : 30.4.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 16/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  nákup vysávača na chatu do Sebechlieb do ceny do 100 Eur.
Zodpovedný: Ďurica – zistiť ponuku trhu, kúpiť a dodať na chatu : 16.4.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 17/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  nákup trakčnej batérie na elektromotor v cene do 350 Eur.
Zodpovedný: Ďurica – zistiť ponuku trhu, kúpiť: 16.4.2016, 9 hlasmi z 9 prítomných.
Uznesenie č. 18/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Doručenú a odoslanú poštu za mesiac Apríl.
Zodpovedný: Celý výbor, 8 hlasmi z 8 prítomných.
Uznesenie č. 19/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Sponzorské dary od firiem Coop Jednota, Lastia a rybárske potreby p. Syrový,
Zodpovedný: Čulík – pripraviť a doniesť na preteky. 8 hlasmi z 8 prítomných
Uznesenie č. 20/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  rekonštrukciu vonkajších záchodov na chate v Sebechleboch, splachovanie, čerpadlo zo žumpy v cene cca 700 Eur.
Zodpovedný: Kováč – zohnať elektrikára, vodára dodať materiál, Termín: 13.5.2016, 8 hlasmi z 8 prítomných.
Uznesenie č. 21/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Navýšenie nákupu kapra K5 o 100 kg a dodávku na jeseň 2016.
Zodpovedný: Drdola, Gálik – objednať rybu od vybraného dodávateľ.: Termín:20.5.2016, 8 hlasmi z 8 prítomných.
Uznesenie č. 22/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zmenu pravidiel na preteky a to: všetky druhy ryby nad 40 cm vrátane.
Zodpovedný: Čulík – zapracovať do pravidiel.: Termín:1.5.2016, 8 hlasmi z 8 prítomných.
Uznesenie č. 23/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Doručenú a odoslanú poštu za mesiac Máj.
Zodpovedný: Celý výbor, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 24/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup televízora na chatu do sebechlieb do ceny300 Eur. Termín 10.6.2016
Zodpovedný: Čulík, Ďurica, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 25/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Vyplatenie paušalných náhrad za telefón za prvý polrok 2016 suma 440 Eur. Termín 30.6.2016
Zodpovedný: Ďurica, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 26/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Hospodári , ktorí kŕmia chovné revíry, musia na konci roka odovzdať sumár presne po jednotlivých kŕmeniach. Termín 10.11.2016
Zodpovedný: Drdola, Gálik, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 27/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup elektromotora pre VN Krupina na čln do ceny cca 350 Eur. Termín 30.6.2016
Zodpovedný: Ďurica,Čulík,  7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 28/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Berie na vedomie:  Doručenú a odoslanú poštu za mesiac Jún, Júl, August.
Zodpovedný: Celý výbor, 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 29/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup dubového reziva na výpuste chovných rybníkov v cene podľa ponuky.
Zodpovedný: Drdola, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 30/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Postreku Roundup na postrek buriny v cene do  Eur a postrekovača do 100 Eur.
Zodpovedný: Drdola, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 31/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Zriadenie rybárskeho krúžku pod patronátom výboru MO SRZ Krupina.
Zodpovedný: Kováč, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 32/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup chladničky na chatu do ceny 450 Eur.
Zodpovedný: Čulík, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 33/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup dvoch elektrických konvektorov na chatu do ceny 150 Eur.
Zodpovedný: Čulík, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 34/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Nákup obilia na kŕmenie revírov po cene 12 Eur za meter o objeme 100 metrov.
Zodpovedný: Drdola,Ďurica, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.
Uznesenie č. 35/2016, Výbor MO SRZ Krupina  Schvaľuje:  Vyslanie členov MO SRZ Krupina Mareka Tótha, Jakuba Trimaya a Jána Viciana, na skúšky za členov RS.
Zodpovedný: Čulík, Termín 30.9.2016. 7 hlasmi z 7 prítomných.